top of page
On Top of the World

המפתח היא בחירה נכונה מאוד להתחלה. בכדי לאתר את האפיקומן עלינו לאסוף רמזים מכל מיני מקומות ואנשים,

​השאלה היא באיזו דמות מתחילים?

נתקעתם? חזרו אחורה וחפשו את הרמז שממלא 4.

 

שימו לב:
1. את הקודים בכל שלב יש להקליד רק בעברית
2. הקישור כאן הינו החידה הראשונה. לא קוד לכניסה לחדר הבריחה (את זה עשיתם בעמוד הקודם)

bottom of page