top of page
IMG_20191022_113935.jpg
IMG_20200628_124518.jpg

בקרוב יעלה כאן תוכן חדש

בית הספר הוקם בשנת 1933, שנה לאחר ייסוד מושב אביחיל, וכלל כיתה אחת עבור בני כל הגילים שמספרם היה מצומצם באותה עת. עם השנים התרחב ונבנו מבנים נוספים; מספר השכבות בבית הספר עמד על שמונה (עד כיתה ח') ובהמשך הופחת לשש בלבד (עד כיתה ו'). במהלך השנים שימש בית הספר את ילדי מושב אביחיל ואת ילדי היישובים הסמוכים, בהם: חבצלת השרון, שושנת העמקים וצוקי ים. כן למדו בו תלמידים מנתניה, רובם ילדים שהתגוררו בסמוך לבית הספר הגובל ברחוב עמק חפר בנתניה. בשנות התשעים קלט בית הספר אוכלוסיית עולים גדולה מאתרי הקרוואנים "חצרות חפר" ו"חצר בארותיים", עד כדי 40% מהתלמידים. בשנת 2011 החלו להצטרף לבית הספר ילדי קיבוץ העוגן.
בשנת 2005 הוכר בית הספר על ידי אגף הניסויים של משרד החינוך כבית ספר ניסויי שמטרתו הגשמת יעדים אישיים על ידי בחירה עצמית של התלמידים וגמישות מערכתית. גישה זו יושמה בבית הספר החל משנת 2002 תחת הסיסמה "מהגמשה להגשמה". במסגרת זו בית הספר מאפשר גמישות יוצאת מגדר הרגיל, כך שהתלמידים לומדים לבחור מסלול לימודי שיוביל אותם אל היעדים הלימודיים והחברתיים של כל אחד ואחת מהם, על פי משנתו של יאנוש קורצ'אק.

שיתוף התלמידים לא נעשה רק בתחום הלימודי, אלא גם חברתית. התלמידים תורמים מזמנם לרווחת כלל תלמידי בית הספר באמצעות השתתפות בוועדות, כוועדת בירורים, שתפקידה לגשר בין ילדים אשר התקוטטו, ועדות ספורט שמפעילות את הילדים בהפסקות, ועדת אינטרנט שאחראית על עדכוני האתר הבית ספרי, מועצת תלמידים, אחראי מחשבים, פינת חי ועוד. בחודש אוקטובר 2008 זכה בית הספר ב"פרס קורצ'אק". בספטמבר 2010 הוכר על ידי משרד החינוך כמרכז הפצה למוסדות חינוך בכל הארץ.

בשנת 2020 החל שינוי ייחודיות לבית הספר תחת הכותרת "בית הספר של הרעיונות הגדולים". בתהליך זה ישנם בתים של עבודה תחת נושא מרכזי: בית משחק ומשחוק, בית סביבה וקיימות ובית חשיבה המצאתית. הרעיון המקשר בין הבתים הוא הלומד הפעיל וטיפוח חשיבה ביקורתית.

בחצר בית הספר נמצא קברו של יוסף בנימיני, מראשוני אביחיל, שנרצח במקום זה בשנת 1933. ליד הקבר נמצאת אנדרטה מעמוד שיש ועליו מנורה - סמל הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה.

bottom of page