top of page
On Top of the World

בכדי לאתר את הסוכן עלינו לאסוף רמזים מהעולם כולו,

​השאלה היא באיזו עיר מתחילים?

נתקעתם? חזרו אחורה וחפשו את ההתחלה לסיבה שבגללה נכנסתם למעבדה.

 

שימו לב:
1. את הקודים בכל שלב יש להקליד רק בעברית
2. הקישור כאן הינו החידה הראשונה. לא קוד לכניסה לחדר הבריחה (את זה עשיתם בעמוד הקודם)

bottom of page