top of page

בדף זה יוצגו פרוטוקולים של התכנסויות הנהגת ההורים המוסדית - תשפ"א

יו"ר הנהגת ההורית לשנת תשפ"א: יוליה בן עזר (אם לאסף (ב) ויואב (ו))

פגישה ראשונה

ספטמבר 2020

1.

פגישה שנייה

אוקטובר 2020

2.

.

3.

.

4.

.

5.

.

6.

.

7.

Heading 2

bottom of page